Basal

İnsan Kaynakları

Basal İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının odağında 21.yüzyılın hızlı değişen dünyasına hızlı adapte olabilmek yer alır.

 

Bu disiplinle yapılandırdığımız İnsan Kaynakları Yönetimi sistemimiz 5 ana adımda ilerler;

İnsan Kaynakları Planlaması

Basal stratejik iş planı çerçevesinde insan kaynakları ihtiyaçlarını hem niteliksel hem niceliksel boyutta belirleriz. Yıl içinde gerçekleşen aksiyonlarımız gerekli durumlarda hızla güncellenir.

Seçme Yerleştirme / Oryantasyon-İşe Alıştırma

Seçme yerleştirme sürecimiz pozisyon bazlı yapılandırılır. Genel itibariyle ofis kadroları görüşmelerimiz 3 aşamalıdır;

• Mülakatlar
• Vaka çalışması
• Kişilik Envanteri

Yeni başlayan her çalışan pozisyonu için hazırlanmış oryantasyon eğitimine tabi olur. Başarı ile tamamlanan oryantasyon eğitimi sonrasında altı ay sürecek olan işe alıştırma programı başlar.

Performans Yönetimi

Altı ayını başarı ile tamamlamış bütün ofis çalışanları performans değerlendirme sistemine tabi olur.

 

Performans değerlendirme sistemimiz çerçevesinde hedefler ve yetkinlikler dijital platformda sürekli takip edilir. Her çalışanın performans gelişim planı yapılır ve süreç yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen anlık geri bildirimler ile yürütülür.

Öğrenme Gelişme

Basal öğrenme gelişme stratejisi 70 / 20 / 10 yaklaşımı ile yapılandırılmıştır.

  • İş üstü eğitim uygulamaları dijital platformda takip edilmektedir.
  • Yönetici ve potansiyel yönetici adaylarımıza koçluk-mentörlük desteği verilmektedir.
  • Sınıf eğitimler online ve offline şekilde organize edilmektedir.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Ofis ve saha kadrolarının pozisyon ihtiyaçlarını karşılama standartları düzenli takip edilir. Mesleki veya davranışsal yetkinlik gelişim ihtiyacı olan çalışanlarımıza öğrenme-gelişme programları uygulanır.

İki yılda bir gerçekleşen kariyer planlama süreci sonrasında, çalışanlarımızla kariyer haritaları paylaşılır.

 

Bütün çalışanlarımızın yetenek alanları takip edilmektedir. Potansiyeli yüksek çalışanlarımıza yönelik kişiye özgün gelişim programları uygulanmaktadır.

İK vizyonumuz; Yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile Basal’ı çalışan bağlılığı yüksek ve en çok tercih edilen şirket konumuna getirmektir.

İK misyonumuz; Şirket stratejisi doğrultusunda fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen İnsan Kaynakları sistemleri geliştirmek ve uygulamaktır.

 

Basal Ailesine Katılmak İçin İzleyeceğiniz Adımlar

 

  1. BAŞVURU

Kariyer.net

Linkedin

  1. IK İLE MÜLAKAT
  2. ONLINE ENVANTER VE MÜLAKAT

Kişilik Envanteri & Yetkinlik Bazlı Mülakat

  1. İLGİLİ YÖNETİCİLERLE MÜLAKAT

Bölüm Görüşmeleri

  1. ONAY
  2. İŞ TEKLİFİ
insan-kaynakları

Bize Ulaşın

Basal ürünleriyle ilgili önerileriniz ve aklınızdaki tüm sorularınız için sizi dinliyoruz.

+90 (212) 875 45 45

info@basal.com.tr