Geç Yanıcılık Nedir?

Geç yanıcılık özelliği olan kumaşlar, yanmayı mümkün olduğu kadar geçiktirmektedir. Yanmayı geçiktirme bazı apreler ile kumaşın yanıcı gazları çıkarmasını engellenir. Kumaş sadece kömürleşir. Teknik tekstilde bazı sektörlerde önem arz eder. Masa örtüsü kıyafetlerde kullanımı tercih edilir.