ARGE

Kurulduğumuz günden bugüne kadar sektörün yenilikçi ve tekno­lojik yatırımlarını yaparak geliştirdiğimiz üretim alt yapımızı, sürek­li yükselttiğimiz ürün ve hizmet kalitesiyle bütünleştirerek birçok projeyi hayata geçirirken, müşterilerimizin aranan çözüm ortağı ol­duk. İçinde bulunduğumuz pazarlarda yenilikçilik kültürüyle, sürekli gelişimi amaçlamaktayız. Heyecan, bilgi ve yetkinliklerimize güve­nerek; gelişim ile rekabet stratejilerinin temeline Ar-Ge & Ür-Ge fa­aliyetlerini ve yenilikçilik kültürümüzü yerleştirmekteyiz. 

Kisbu Inovasyon Anlayışı 3 parçanın bütünüdür: Yaşam Boyu Öğren­me, Fikir ve Proje Yönetimi, Müşteri ve Tedarikçi İş Birliği Yönetimi. 

Inovasyon kültürümüz, ulusal ve uluslararası iş birliğimizden ve 42 yıllık teknik bilgimizle yürüttüğümüz proje yönetimimizden beslen­mektedir. 


Sektörlerimizden bazıları; 

• Medikal Sektörü 

• Mobilya ve Ev Tekstili 

• Yapı ve İzolasyon 

• Hijyen ve Kozmetik 

• Temizlik Sektörü 

• Çanta ve Promosyon 

• Filtre 

• Tarım 

• Otomotiv